Rechten en plichten van de fietser

U wilt met het goede weer een leuk fietstochtje ondernemen met je TomTom navigatietoestel? Vergeet dan zeker niet dat elke fietser rechten maar evenzeer plichten heeft wanneer men zich op de openbare weg begeeft. Elk jaar zijn er ongeveer 1500 fietsongelukken en 1 dodelijk ongeval om de 3 weken. De meeste ongevallen gebeuren op kruispunten. 

Fietsers, agressie en ongevallen

Een groot deel van de fietsongevallen gebeuren door:

 • Onaangepast en agressief rijgedrag vnl. van grote groepen
 • Door rood rijden
 • Geen gebruik maken van fietspad
 • Hinderen van andere weggebruiker
 • Met drie of meer naast elkaar rijden
 • Roepen (i.p.v. gebruik fietsbel)
 • Stoer gedrag

Ook een rotonde vormt een gevaarlijke verkeerssituatie voor de fietser. Fietsers komen nl makkelijk in de dode hoek van de automobilist terecht. Wanneer geen fietspad aanwezig is, mag je gebruik maken van de openbare weg. Best rijd je in het midden van het rijvak wanneer er meerdere rijvakken aanwezig zijn. Steek je arm uit wanneer je van richting wil veranderen. Is er wel een fietspad aanwezig, ben je verplicht deze te benutten. Maak je zelf zo opvallend mogelijk. Gebruik een fluovestje voor meer veiligheid.
Alcohol gebruik

fietsers en wegcode
Fietsen in groep of niet?

Misschien denk je, een pint teveel gedronken is met de fiets naar huis? Dat is spijtig genoeg niet het geval. De wegcode voor de fietser en de automobilist is in dit geval hetzelfde. Wanneer blijkt dat je 0,5 tot 0,8 g alcohol per liter bloed hebt, kan je makkelijk een boete oplopen van 25 tot 500 euro. Heb je meer dan 0,8 g/l bloed, dan kunnen de boetes zelfs oplopen tot 2000 euro. Wordt je voor een tweede maal op dronkenschap betrapt, wordt de boete verdubbelt ten opzichte van de eerste keer. Bezint vooraleer je begint zou ik zeggen.

Fietsen in groep, of niet?

Fietsers van 15 zijn niet verplicht het fietspad te gebruiken. Ze mogen met 2 naast elkaar rijden zonder meer dan 1 rijstrook in beslag te nemen. Tussen 15 en 50 fietsers is er facultatieve begeleiding door  wegkapitein(s) en 1 of 2 voertuigen. Vanaf 50 fietsers moet de groep begeleid worden door 2 escortewagens en 2 leiders.

Een wegkapitein is minstens 21 jaar oud en heeft de nationale driekleur om linkerarm. De kapitein kan op zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen met bord C3.

Door het rood rijden

fietsers en rood licht
Fietsers en rood licht

Vanaf 2012 is het de fietser toegelaten om op sommige plaatsen rechtsaf te slaan wanneer het licht op rood staat. Het probleem is natuurlijk dat dit niet altijd het geval is. Dit kan enkel wanneer volgende borden deze toelating aangeven: B22 en B23

Eenrichtingsverkeer

Een andere discussie die wal wel eens gevoerd wordt, is wanneer je nu wel of niet in een eenrichtingsstraat mag fietsen. In principe kan dit enkel wanneer het volgende bord aangeeft dat u de toelating hebt: M2 Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Het mag de veiligheid van de andere gebruikers niet in het gevaar brengen.
 • Dit is enkel geldig wanneer men max. 50 km/uur mag rijden.
 • De breedte van de straat minstens 3 meter bedraagt.
 • Men moet minstens 1 meter van de geparkeerde wagens en rijdende voertuigen kunnen blijven.

Men mag het doorgaand verkeer niet hinderen.
Wel of niet op de openbare weg rijden?

Recentelijk werd de wet ook aangepast voor fietsers die de openbare weg gebruiken in plaats van het fietspad. Dit kan enkel wanneer het fietspad duidelijke gebreken vertoont zoals putten, slecht onderhoud enz.. Natuurlijk geldt dit niet voor autosnelwegen of wegen waar fietsers verboden zijn. Zelfs buiten de bebouwde kom, mag de fietser in principe het voetpad gebruiken wanneer geen fietspad aanwezig is.

fietsers op het voetpad
fietsers op het voetpad

Fietsers en voetgangerstunnels

In bepaalde gevallen mag de fietser de voetgangerstunnel gebruiken maar dan enkel wanneer dit aangeduid staat met de borden: D7, D9, D10, F99 en F103 in combinatie met een fietssymbool. In tegenstelling verbieden sommige borden fietsers gebruik te maken van de voetgangerstunnel door de borden: D11 en C11 zonder fietssymbool.

Welke verzekering is van toepassing bij schade of diefstal?

Dat is eigenlijk simpel. Wanneer je schade aanricht aan een andere fietser, zwakke weggebruiker of een stilstaand voertuig, dien je de familiale polis aan te spreken. Wanneer er een voertuig bij betrokken is, moet er altijd een Europees aanrijdingsformulier ingevuld worden. Heb je een fietsenrek op de wagen en de fietsen veroorzaken schade, dan moet je de BA of Burgerlijke aansprakelijkheid van je wagen raadplegen om de schade te dekken. Wordt je fiets gestolen op een openbare plaats? Dan heb je best een diefstalverzekering afgesloten. Die kan je vaak ook via het internet afsluiten. Wordt je fiets binnenshuis gestolen, dien je de woonverzekering (brandpolis met dekking voor diefstal) aan te spreken.

Naast elkaar rijden

Fietsers die de rijbaan volgen mogen met 2 naast elkaar rijden, tenzij:

 • het kruisen niet mogelijk is;
 • buiten de bebouwde kom er een achterkomend voertuig nadert;

Voorrang van Rechts

Vergeet niet dat je net zoals een automobilist je aan dezelfde verkeersregels dient te houden. Dit wil zeggen dat je de verkeersborden goed moet kennen. Een fietser is dus ook verplicht te stoppen wanneer deze voorrang van rechts dient te verlenen. Het valt op dat dit zo goed als nooit gebeurd.

Conclusie

Het is duidelijk! Zowel de fietser als de weggebruiker verwijten elkaar van ongepast en agressief rijgedrag. Dit heeft vooral te maken dat er meer inzicht moet komen in elkaars noden, plichten en rechten die vooral aan de basis liggen van gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast moet er meer aandacht geschonken worden aan betere fietspaden zodat fietsers ze ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Bron:

 • Plus Magazine NR313
 • BIVV.BE
Raphaella on Blogger
Raphaella
Zaakvoerder bij www.outspoken.be
Ik ben een schrijver in hart en nieren. Wetenschapper, auteur, websitebeheerder, vastgoedbediende, Herborist in de maak. Teksten nodig voor een website of magazine, dan kan je mij altijd contacteren.

"Glimlach naar je probleem dan laat het zich van de andere kant zien."