Wie betaalt schade door een slecht wegdek?
Schade door slecht wegdek. Wie betaalt?

Je valt met de fiets over een slecht onderhouden wegdek, je struikelt door een opgeworpen kassei op de weg, Je rijdt door een put in het wegdek en je hebt schade aan hert voertuig. De vraag is wie natuurlijk alle onkosten gaat betalen?
Schade aan het wegdek of niet?

Wij betalen allemaal belastingen om er voor te zorgen dat het wegdek in goede staat blijft. Wanneer men schade ondervindt door een slecht onderhoud van de weg en omgeving, kan men de dienst die aansprakelijk is voor het beheer van de weg, aansprakelijk stellen. Natuurlijk moet u wel zeker zijn dat de schade effectief komt door slecht onderhoud van het wegdek. Wanneer de schade duidelijk staat aangegeven met een verkeersbord of afbakeningen, dan zal je zelf aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade.

Voetgangers en valpartijen

Vertoonde het voetpad daadwerkelijk gebreken, dan kan men proberen de gemeente aansprakelijk te stellen voor valpartij. De gemeente kan argumenteren dat je zelf deels of geheel aansprakelijk bent. Je dient voldoende bewijzen te hebben om het voorval te kunnen argumenteren.

Wanneer het gesneeuwd heeft en je schuift uit op het voetpad, dan is de bewoner die er woont verantwoordelijk voor opgelopen schade. Het is dus van groot belang het voetgangerspad aan je deur altijd sneeuw en ijzelvrij te maken.

Schade aan wegdek veroorzaakt schade aan wagen

Wanneer men door een put in het wegdek rijdt en deze is niet aangegeven door een verkeersbord of afsluiting, dan kan je de overheid aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. Voor gewone gemeentewegen, dien je een klacht neer te leggen bij de lokale gemeente. Is de weg een gewestweg of een autosnelweg dan moet

slecht wegdek en schade
Bijzonder slecht wegdek mogelijk aangegeven door verkeersbord

je aankloppen bij de Agentschap wegen en verkeer. Er wordt dan een expert aangesteld die de schade gaat onderzoeken. Je kan natuurlijk ook altijd een eigen expert aanstellen wanneer je de vergoeding niet rechtvaardig vindt.

Hoe stel je een schadeclaim op

Heb je schade geleden, dan kan je klacht indienen bij de politie. Het best is dat je de politie laat langskomen of effectief de schade aan het wegdek te laten noteren. Vraag steeds een proces-verbaal van je klacht. Willen deze geen proces-verbaal opstellen dan laat je het uur en datum noteren dat je de klacht wilde indienen.

Maak een dossier op voor je schadeclaim:

 • Schrijf je gegevens op: naam, adres, kentekenplaat enz..
 • Noteer de datum en uur van het schadegeval.
 • Maak een plaatsbeschrijving op van het voorval. Gebruik hiervoor foto’s van het voertuig en de omgeving om het voorval aan te tonen.Op elke foto dat er genomen wordt, als is het met een toestel, staat een datum genoteerd. Dit is belangrijk om aan te tonen wanneer de schade opgelopen is. Je kan natuurlijk altijd een gerechtsdeurwaarder aanspreken om een vaststelling te laten maken. Dit laat je meestal enkel opmaken wanneer het gaat over ernstige schadegevallen.
 • Noteer de oorzaak van de schade. Het is niet eenvoudig om de nodige bewijslast aan te leveren.
 • Een degelijke omschrijving van de opgelopen schade.
 • Probeer getuigen aan te spreken of aanpalende bewoners om te kijken of andere reeds schade geleden hebben.
 • Een bestek of een factuur van de reparatie.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan kan je aanspraak maken op een advocaat om je zaak te behartigen. Heb je een omniumverzekering dan zal deze de schade betalen. De verzekeraar zal op zijn beurt de wegbeheerder aanspreken.

GPS toestellen: nuttige en onnuttige functies
GPS toestellen en nuttige functies
GPS toestellen en nuttige functies

Wanneer de eerste GPS toestellen op de markt kwamen, wilden de meeste bekende merken een graantje meepikken. Toch na verloop van tijd zijn zijn er slechts enkele merken op de markt stabiel gebleven en andere hebben de productie stopgezet: Philips, ViaMichelin, LG, Sony enz. Het is nu TomTom, Gamin, Navigon en Mio GPS toestellen die de markt domineren. 
GPS toestellen

Heb je nog een oud GPS toestel dat uit de markt gehaald is? Dan heb je pech want voor deze toestellen zijn geen kaartupdates meer beschikbaar. Daarbij willen we je dan ook de tip geven om altijd GPS toestellen van een bekend merk te nemen zodat de toekomst van uw GPS verzekerd is. Wanneer het op autonavigatie komt, zijn TomTom en Navigon de beste merken. Wel hebben we al gemerkt dat de handleiding van beide toestellen te wensen overlaat.

Verkeersinformatie en files

Wanneer we spreken over real time verkeersinformatie, zijn Garmin en TomTom (Tomtom HD Traffic 5.0) aan de winnende hand. Ze maken gebruik van de gyroscoop techniek i.p.v. TMC radiosignalen (Traffic Message Channel). Dit wil zeggen dat deze merken verkeersinformatie verzamelen aan de hand van de verplaatsing van mobiele telefoons. Inderdaad uw GSM geeft gegevens door zodat men kan nagaan waar de verkeershinder zich bevindt. Ondertussen zijn onze wegen al zo verzadigd dat ook de alternatieve routes erge verkeershinder ondervinden.

Het leuke natuurlijk is dat TT de gyroscoop koppelt aan EPT software. De positie van het GPS toestel kan zo op elk moment berekend worden, ook wanneer u door een tunnel rijdt.

verkeersinformatie en file
Verkeersinformatie over files

Garmin gebruikt Smart Traffic, Navigon Live Traffic en Mio Live TMC 

GPS toestellen en extra functies

IQ Routes-technologie van TomTom berekent je optimale route. Deze route is gebaseerd op de snelheid die daadwerkelijk op wegen wordt gereden op dat tijdstip (volgens historische gegevens van andere Tomtom-gebruikers) en niet alleen op maximumsnelheden. Zowel Mio als TT gebruiken deze techniek.

Onder de basisfuncties verstaan we: route berekenen, nuttige plaatsen, routevoorkeur, alternatieve route, tijd van aankomst. De meeste GPS toestellen hebben nog een boel andere functies die wel of niet de moeite waard zijn:

Met Tom Tom Live is het mogelijk om via een ingebouwde simkaart actuele brandstofprijzen op te vragen. Men is dan wel genoodzaakt om zich een abonnement aan te schaffen en dat kost geld.

TravelPilot van Blaupunt maakt gebruik van camera’s om het traject op het scherm te projecteren. Het toestel heeft daarbij automatische herkenning van verkeersborden maar dit systeem lijkt ’s nachts niet te werken.  Spijtig genoeg kunnen we dit toestel niet aanbevelen aangezien men genoodzaakt is om regelmatig naar het scherm te kijken en wat dus verkeersveiligheid op het spel zet. Wij verkiezen gesproken verkeersaanwijzingen bovenop beeld.
De weergave van flitspalen kan een nuttige functie zijn. Via internet kan je de updates snel installeren. Dit is een betalende dienst.

autonavigatie en muziek luisteren
Navigeren en muziek luisteren

Adresgegevens inlezen op uw GPS toestel behoort nu tot de mogelijkheid. Hiervoor dien je verbinding te maken tussen je GPS toestel en de Microsoft outlook folder van je computer.

De automatische omschakeling van dag naar nachtmodus is een goede functie die de veiligheid van de automobilist verbetert.

Een handvrij carkit met bluetooth modus is eveneens een pluspunt. Zo maakt u connectie tussen uw GSM en GPS toestel.

Muziek beluisteren zonder dat de instructies van uw navigatie verstoort worden.

Met behulp van een ingebouwd navigatietoestel (mediaspeler) is het mogelijk verschillende type media (films en muziek) af te spelen.

Sommige Franse auto’s laten geen satellietverbinding toe. Hiervoor dient men dus een buitenantenne te installeren.

De nieuwste GPS toestellen geven ook geavanceerd rijstrookadvies. Interessant wanneer u niet gewend bent om in grootsteden te rijden en op drukke autostrades.

Rechten en plichten van de fietser

U wilt met het goede weer een leuk fietstochtje ondernemen met je TomTom navigatietoestel? Vergeet dan zeker niet dat elke fietser rechten maar evenzeer plichten heeft wanneer men zich op de openbare weg begeeft. Elk jaar zijn er ongeveer 1500 fietsongelukken en 1 dodelijk ongeval om de 3 weken. De meeste ongevallen gebeuren op kruispunten. 

Fietsers, agressie en ongevallen

Een groot deel van de fietsongevallen gebeuren door:

 • Onaangepast en agressief rijgedrag vnl. van grote groepen
 • Door rood rijden
 • Geen gebruik maken van fietspad
 • Hinderen van andere weggebruiker
 • Met drie of meer naast elkaar rijden
 • Roepen (i.p.v. gebruik fietsbel)
 • Stoer gedrag

Ook een rotonde vormt een gevaarlijke verkeerssituatie voor de fietser. Fietsers komen nl makkelijk in de dode hoek van de automobilist terecht. Wanneer geen fietspad aanwezig is, mag je gebruik maken van de openbare weg. Best rijd je in het midden van het rijvak wanneer er meerdere rijvakken aanwezig zijn. Steek je arm uit wanneer je van richting wil veranderen. Is er wel een fietspad aanwezig, ben je verplicht deze te benutten. Maak je zelf zo opvallend mogelijk. Gebruik een fluovestje voor meer veiligheid.
Alcohol gebruik

fietsers en wegcode
Fietsen in groep of niet?

Misschien denk je, een pint teveel gedronken is met de fiets naar huis? Dat is spijtig genoeg niet het geval. De wegcode voor de fietser en de automobilist is in dit geval hetzelfde. Wanneer blijkt dat je 0,5 tot 0,8 g alcohol per liter bloed hebt, kan je makkelijk een boete oplopen van 25 tot 500 euro. Heb je meer dan 0,8 g/l bloed, dan kunnen de boetes zelfs oplopen tot 2000 euro. Wordt je voor een tweede maal op dronkenschap betrapt, wordt de boete verdubbelt ten opzichte van de eerste keer. Bezint vooraleer je begint zou ik zeggen.

Fietsen in groep, of niet?

Fietsers van 15 zijn niet verplicht het fietspad te gebruiken. Ze mogen met 2 naast elkaar rijden zonder meer dan 1 rijstrook in beslag te nemen. Tussen 15 en 50 fietsers is er facultatieve begeleiding door  wegkapitein(s) en 1 of 2 voertuigen. Vanaf 50 fietsers moet de groep begeleid worden door 2 escortewagens en 2 leiders.

Een wegkapitein is minstens 21 jaar oud en heeft de nationale driekleur om linkerarm. De kapitein kan op zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen met bord C3.

Door het rood rijden

fietsers en rood licht
Fietsers en rood licht

Vanaf 2012 is het de fietser toegelaten om op sommige plaatsen rechtsaf te slaan wanneer het licht op rood staat. Het probleem is natuurlijk dat dit niet altijd het geval is. Dit kan enkel wanneer volgende borden deze toelating aangeven: B22 en B23

Eenrichtingsverkeer

Een andere discussie die wal wel eens gevoerd wordt, is wanneer je nu wel of niet in een eenrichtingsstraat mag fietsen. In principe kan dit enkel wanneer het volgende bord aangeeft dat u de toelating hebt: M2 Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Het mag de veiligheid van de andere gebruikers niet in het gevaar brengen.
 • Dit is enkel geldig wanneer men max. 50 km/uur mag rijden.
 • De breedte van de straat minstens 3 meter bedraagt.
 • Men moet minstens 1 meter van de geparkeerde wagens en rijdende voertuigen kunnen blijven.

Men mag het doorgaand verkeer niet hinderen.
Wel of niet op de openbare weg rijden?

Recentelijk werd de wet ook aangepast voor fietsers die de openbare weg gebruiken in plaats van het fietspad. Dit kan enkel wanneer het fietspad duidelijke gebreken vertoont zoals putten, slecht onderhoud enz.. Natuurlijk geldt dit niet voor autosnelwegen of wegen waar fietsers verboden zijn. Zelfs buiten de bebouwde kom, mag de fietser in principe het voetpad gebruiken wanneer geen fietspad aanwezig is.

fietsers op het voetpad
fietsers op het voetpad

Fietsers en voetgangerstunnels

In bepaalde gevallen mag de fietser de voetgangerstunnel gebruiken maar dan enkel wanneer dit aangeduid staat met de borden: D7, D9, D10, F99 en F103 in combinatie met een fietssymbool. In tegenstelling verbieden sommige borden fietsers gebruik te maken van de voetgangerstunnel door de borden: D11 en C11 zonder fietssymbool.

Welke verzekering is van toepassing bij schade of diefstal?

Dat is eigenlijk simpel. Wanneer je schade aanricht aan een andere fietser, zwakke weggebruiker of een stilstaand voertuig, dien je de familiale polis aan te spreken. Wanneer er een voertuig bij betrokken is, moet er altijd een Europees aanrijdingsformulier ingevuld worden. Heb je een fietsenrek op de wagen en de fietsen veroorzaken schade, dan moet je de BA of Burgerlijke aansprakelijkheid van je wagen raadplegen om de schade te dekken. Wordt je fiets gestolen op een openbare plaats? Dan heb je best een diefstalverzekering afgesloten. Die kan je vaak ook via het internet afsluiten. Wordt je fiets binnenshuis gestolen, dien je de woonverzekering (brandpolis met dekking voor diefstal) aan te spreken.

Naast elkaar rijden

Fietsers die de rijbaan volgen mogen met 2 naast elkaar rijden, tenzij:

 • het kruisen niet mogelijk is;
 • buiten de bebouwde kom er een achterkomend voertuig nadert;

Voorrang van Rechts

Vergeet niet dat je net zoals een automobilist je aan dezelfde verkeersregels dient te houden. Dit wil zeggen dat je de verkeersborden goed moet kennen. Een fietser is dus ook verplicht te stoppen wanneer deze voorrang van rechts dient te verlenen. Het valt op dat dit zo goed als nooit gebeurd.

Conclusie

Het is duidelijk! Zowel de fietser als de weggebruiker verwijten elkaar van ongepast en agressief rijgedrag. Dit heeft vooral te maken dat er meer inzicht moet komen in elkaars noden, plichten en rechten die vooral aan de basis liggen van gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast moet er meer aandacht geschonken worden aan betere fietspaden zodat fietsers ze ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Bron:

 • Plus Magazine NR313
 • BIVV.BE
Autobanden: Welke zijn de beste kwaliteit zomerbanden?

Autobanden: Types en merken

Als consument weten wij weinig af van de autobanden die onze garagist op onze wagen plaatst. Maar eigenlijk kunnen er grote verschillen opgemerkt worden tussen de merken zomerbanden. Enkele bekende merken van zomerbanden zijn: Michelin, Continental, Uniroyal, Bridgestone, Nokian, Syron, Dunlop, Kenda en Wanli en nog vele anderen.In principe kunnen we 2 type banden onderscheiden:

 • 205/55 R 16 W = courante autoband voor monovolumes en gezinswagens
 • 185/60 R 14 H = courante autoband voor stadswagens en kleine gezinswagens
autoband code ontcijferen
Autoband code ontcijferen

Maar nu weten we natuurlijk nog altijd niet wat deze codes betekenen. Hieronder geven we de legende aan om de codes op autobanden te ontcijferen? We gebruiken hiervoor de code 185/60 R 14 H

185 = Breedte band mm

60 = Verhouding% hoogte/breedte

R = Radiaalbanden

14 = Buitendiameter velg

88 = Beladingsindex

H = Snelheidsindex

Wanneer banden vervangen

Het is belangrijk dat u de profielen van uw banden in het oog houdt zodat u weet wanneer deze te vervangen. Wanneer banden vervangen? De diepte van het profiel mag niet kleiner zijn dan 1,6 mm. Dit kan je zelf nagaan door middel van een eenvoudig apparaatje nl. een profieldieptemeter en is een indicator voor het slijtagepercentage.Wanneer u zwaar beladen bent, is het aantal aangeraden om uw bandenspanning te verhogen voor beter rijgedrag en minder slijtage.

Beter de banden iets harder opgepompt in plaats van een te lage bandenspanning. Met de juiste bandenspanning gaan uw banden langer mee en helpen ze het verbruik optimaal te benutten.

De autobanden kwaliteit bepaalt in grote mate het slijtpercentage en het brandstofverbruik.

Kwaliteit van autobanden

De kwaliteit van autobanden wordt bepaald door:

 • het weggedrag van zowel onder droge als natte omstandigheden
 • slijtage van de banden
 • autoband profiel
  Profiel autoband

  brandstofverbruik

 • lawaai
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Verschillende studies van Test-Aankoop hebben uitgewezen dat voor de 185/60 R14 banden de Michelin – Energy Saver de beste uit de test kwamen. Deze hebben een veel langere levensduur dan andere banden en bevatten geen schadelijke PAK’s. Daarbij is de prijs voor aankoop niet duurder als voor gelijkaardige merken. Eveneens vertaalt de rolweerstand van de banden zich om naar een verminderde brandstofverbruik van 0,40 liter per 100 km. Geen enkel ander bandenmerk kan dit evenaren.

Andere bandenmerken die eveneens een hoge scoren kregen zijn: Continental – PremiumContact 2, Bridgestone – Turanza ER300 en Uniroyal – Rain expert.

Voor de 205/55 R16 dient Michelin plaats te maken voor de Goodyear – OptiGrip. Deze autobanden hebben een iets langere levensduur als de Michelins en zijn dus beter geschikt voor zwaarder vervoer. De Michelin – Primacy HP komt op de twee plaats. Volgers zijn Nokian Z G2, Bridgestone Turanza ER300 en Dunlop – SP Sport Fastresponse.

De autobanden die echt gevaarlijk zijn en van Test-Aankoop een slechte score gekregen hebben zijn: Kenda Komet SPT-1 en Wanli S1032M+S voor de stadswagen en kleine gezinswagen. Met deze autobanden begeeft u zich beter niet op een nat wegdek.

Google Street View van Google Maps

In dit artikel gaan we niet alleen laten zien je je makkelijk met Google Street view virtueel door de straten kan navigeren maar ook hoe jij de mooiste beelden van een bepaalde bestemming kan maken.

Ondertussen zijn reeds grote delen van de wereld geïndexeerd door Google. Daarom is het zo interessant om eens een kijkje te nemen van Google Street View allemaal kan.Google maps gebruiken

Op zoek naar een gratis navigatie app? Google Map street view is ingebouwd op het volgende webadres: https://www.google.be/maps

Eerst en vooral wordt er een 2D kaartversie van het land waarin je je bevindt, weergegeven. Geef in de navigatiebalk links van boven, een adres of stad. Op die manier wordt de map ingezoomd. Door met de muis te scrollen kan je verder in- of uitzoomen. Wanneer je helemaal onderaan de footer balk opent, krijg je van de omgeving al heel wat leuke foto’s te zien. Wanneer je hier op klikt, wordt je rechtstreeks naar de plaats gebracht waar een monument bijvoorbeeld, zich bevindt. Je kan er terug uitgaan door op ESC te drukken of helemaal links van de fotobalk te kiezen voor ’terug naar kaart’.

Google street view

 

Een tweede mogelijkheid van Google Street View is het oranje mannetje, rechts vanonder te gebruiken. Dit mannetje noemen we de Pegman. Door met de linkermuisknop ingedrukt te houden, kan je de pegman naar een straat slepen die je wat meer in detail wil gaan bekijken. Wanneer je begint te slepen, worden alle straten die beschikbaar zijn voor Google Street view opgelicht met een lichtblauwe kleur.

Google street view2

Laat de Pegman los in de straat naar keuze en je belandt onmiddellijk in de Street view modus. Door met je muis over de grote foto te bewegen, krijg je verschillende opties die je kan gebruiken. Je kan nl. vooruit of achteruit gaan. Door gebruik te maken van de kompaswijzer rechts van onder, kan je makkelijk in een andere richting draaien. Op dit moment kan je echt hele dorpen en wijken gaan bekijken.

Links van onder in de Footer fotobalk kan je op een kleine 2D map volgen waar we naar toe gaan.

Inzoomen gaat makkelijk met de balk + en – rechts vanonder.

Wanneer er een pijl verschijnt op de weg, kan je deze steeds volgen. Dit wil zeggen dat jij bijvoorbeeld makkelijk een brug kunt oversteken wanneer dat staat aangeduid. Leuk toch?Wil je het iets groters aanpakken dan kan je opteren voor Aerial view. Dit is door niet veel mensen gekend maar dat heeft ook deels te maken dat niet alle browsers toegang hebben tot deze functie.  Je hebt daar voor de geavanceerde versie van Google Maps nodig. Daarbij worden niet alle steden in aerial view weergegeven. Maar je kan dat gerust uittesten voor steden zoals New York bijvoorbeeld. Leuke beelden vind je vb. op https://www.google.be/maps/place/New+York+City,+New+York,+Verenigde+Staten/@40.748473,-73.985664,3a,90y,69.39h,86.82t/data=!3m5!1e1!3m3!1s0_HG2-3fJ24AAAQfCNj43g!2e0!3e11!4m2!3m1!1s0x89c24fa5d33f083b:0xc80b8f06e177fe62 Je kan dan ook nog eens 360° draaien voor een volledig panoramisch zicht.

Wil je een overzicht van de gehele aarde en dan kiezen wat je wilt bekijken? Ga dan naar: https://www.google.com/maps/@37.0625,-95.677068,8305562m/data=!3m1!1e3 In de fotobalk onderaan kan je indrukwekkende bezienswaardigheden bekijken met dan nog eens een hele rondleiding erbij.

Google earth en street view
Google earth en street view

 

Een beetje tijdreizen met Google Street View

Nog een zeer leuke functie is de men oude foto’s kan bekijken sinds Google reeds landen probeert te indexeren. Je gaat natuurlijk niet terug naar 1950 maar het is wel leuk wanneer gebouwen verdwenen zijn of monumenten hersteld worden, om even een kijkje te nemen.

Terug gaan in de tijd kan alleen wanneer je in de Street View modes bent! Heb je een adres ingegeven dan komt er naast de datum een klokje te staan. Door op dit klokje te duwen, springt er een nieuw tab open. Daar kan je de tijdlijn schuiven van vroeger naar nu. Je krijgt dan de verschillende opnames te zien van vb. 2008 tot 2014.

time travel met Google Street View

 

Wandeltochten met Street View

Google heeft dan ook van de gelegenheid gebruikt gemaakt om enkel welbekende trektochten via Google Street View te tonen. die kun je terugvinden op het volgende webadres: https://www.google.be/intl/nl/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/

Wanneer je op één van die tochten klikt, krijg je een boel uitleg over de plaats, leuke afbeeldingen, volledige videorondeleiding etc. Enkele daarvan zijn de Galapagos eilanden, Nasa, Eiffeltoren, Mount Fuji, De colorado enz.